Loonoptimalisatie voor bedrijfsleiders

Een bedrijfsleider kan zich een bezoldiging toekennen in de vorm van aandelenopties (warranten):
éénmalig, jaarlijks of maandelijks.

De maandelijkse aandelenoptie telt mee voor de berekening van de 80%-grens (IPT).

Hoe werkt het?

De vennootschap koopt een pakket aandelenopties via de bank en geeft deze vervolgens gratis aan de bedrijfsleider.

Na de blokkeringsperiode van één jaar kan de bedrijfsleider de opties opnieuw verkopen aan de bank die ze heeft uitgegeven.

Via een warrant-hedge wordt het beursrisico geneutraliseerd, zodat u het afgesproken netto-bedrag ontvangt.

Wat zijn de voordelen?

Van een klassieke bonus blijft na belasting minder dan helft over, terwijl u van een aandelenoptie tot 67% kan overhouden.

Vanaf 2021 is het mogelijk om maandelijks aandelenopties toe te kennen. Zo’n toekenning telt mee voor de 80%-regel in de opbouw van het aanvullend pensioen. (IPT)

Bij een liquidatiereserve (5 jaar) duurt het lang vooraleer het geld privé beschikbaar komt, bij warranten is dit reeds na 1 jaar.

Boekhoudkundig zijn warranten zeer eenvoudig: geen extra complexiteit voor uw boekhouder dus.

warrant

Onze leden zijn makelaars die werken vanuit een totale klantbenadering om de precieze behoefte van de klant te analyseren. Poggio streeft ernaar om zijn leden te helpen inzake kennisontwikkeling, rendabiliteit en efficiëntie.

Contacteer ons

info@poggiobrokers.be

Adres

Zammelenstraat 2

3724 Vliermaal

© 2020 Poggio