Infofiche 2de pijler

infofiche 2de pijler

Sinds 1 oktober 2020 is er een nieuwe gedragscode in werking die de ‘infofiches tweede pijler’ invoert.

Doel van deze infofiches is om de klant pre-contractueel goed te informeren over de belangrijkste eigenschappen van het verzekeringsproduct. De fiche moet de verzekeringsnemer ook in staat stellen om verschillende producten of maatschappijen met elkaar te vergelijken.

We kennen het principe van dergelijke fiches al langer in andere domeinen. Zo zijn er IPID fiches voor niet-leven en de KID of specifieke informatiefiches voor spaar- en beleggingsverzekeringen.

Daar komen nu dus ook de spaar- en beleggingsverzekeringen van de 2de pijler bij. Het gaat dan over individuele pensioenproducten in volgende categorieën:

  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ of Sociale VAPZ)
  • RIZIV-overeenkomsten
  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)
  • de Individuele pensioentoezeggingen (IPT) voor de zelfstandige bedrijfsleider
  • de POZ voor de zelfstandige zonder vennootschap

Helder en herkenbaar

De (toekomstige) verzekeringnemer kan zich zo informeren over de belangrijkste eigenschappen van een verzekeringsproduct en kan gelijkaardige producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijken. De fiche moet leesbaar zijn en mag in geen geval misleidende informatie bevatten.

De infofiche krijgt een uniek logo om de herkenbaarheid te bevorderen. Om diezelfde reden bevat de infofiche steeds dezelfde rubrieken die moeten terugkomen, zelfs indien ze niet relevant zijn voor het betrokken product.

Verplicht

De verzekeringsmaatschappij moet deze fiche ter beschikking stellen; bijvoorbeeld via haar website. 

Als tussenpersoon ben je verplicht om de klant dit document te bezorgen voor het afsluiten van de polis. Op die manier wordt de 2de pijler fiche dus onderdeel van de precontractuele informatieverstrekking, samen met de andere precontractuele verplichtingen van de adviseur.

In alle geval moet de klant de fiche ontvangen vooraleer hij het contract ondertekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *